Wyniki na żywo

Szukaj
Close this search box.
WIELKOPOLSKI MOST

Brydż łączy, czyli Wielkopolski Most

Zapraszamy na wyjątkowy cykl turniejów brydżowych:

Wielkopolski Most

Turnieje rozgrywane będą symultanicznie w ośrodkach na terenie Wielkopolski i odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca (4 października, 8 listopada i 6 grudnia). Dla każdego turnieju prowadzona będzie wspólna dla wszystkich ośrodków klasyfikacja on-line, czyli każdy ośrodek będzie osobnym sektorem tego samego turnieju. Dla tych turniejów prowadzona będzie kwartalna klasyfikacja długofalowa. Na nagrody w fali ostatniego kwartału 2023 przeznaczona jest łączna nagroda finansowa 1500 zł dla zwycięzców klasyfikacji open oraz popularnej. Zawodnicy z tytułu uczestnictwa w tym cyklu nie ponoszą dodatkowych opłat. Każdy uczestnik symultany płaci tak jak dotychczas tylko opłatę startową w danym ośrodku wg stawek danego ośrodka. Po zakończeniu turnieju sędziowie ogłaszać będą również tradycyjną dla danego ośrodka klasyfikację, bez uwzględniania zapisów z innych ośrodków/sektorów.

Regulamin (październik – grudzień 2023):

  1. Organizatorem cyklu symultan Wielkopolski Most jest Poznański Klub Brydżowy.
  2. Turniej rozgrywany jest w dwóch ośrodkach – Poznań (Morasko) oraz Piła (kino Iskra).
  3. W każdym turnieju prowadzona jest wspólna klasyfikacja on-line. Klasyfikacja ta będzie podstawą do naliczenia i sporządzenia klasyfikacji długofalowej symultany.
  4. Z tytułu uczestnictwa w cyklu jego uczestnicy nie ponoszą dodatkowych opłat, opłaty wnoszą jedynie za uczestnictwo wg taryf dla turnieju danego ośrodka.
  5. Sędzią koordynującym jest Paweł Kańduła.
  6. Do klasyfikacji długofalowej zalicza się każdemu zawodnikowi procent uzyskany (przez parę) w danym turnieju.
  7. Końcową klasyfikację długofalową cyklu październik – grudzień 2024 stanowi suma trzech wyników danego zawodnika.
  8. Nagrody w długiej fali (3 miesiące): Open 1 miejsce 500 zł, 2 miejsce 300 zł, 3 miejsce 200 zł. Popularna (zawodnik o max WK 2) 1 miejsce 250 zł, 2 miejsce 150 zł, 3 miejsce 100 zł. Jeżeli zawodnik sklasyfikowany zostanie w obu kategoriach, nagrodę otrzyma wyłącznie za jedną klasyfikację i będzie to nagroda wyższa. W przypadku miejsc dzielonych nagrody z tych miejsc są sumowane i dzielone przez ilość zawodników je zajmujących.

Do zobaczenia w pierwsze środy miesiąca na Morasku (Poznań) i w kinie Iskra (Piła)!

Wkrótce

Stałe

Archiwum

Archiwa