Wyniki na żywo

Szukaj
Close this search box.
OTP Grand Prix Wielkopolski (22 x 11 cm) (1)

OTP** GP WLKP TRZEBAW, 10 GRUDNIA

REGULAMIN TURNIEJU

(10 grudnia 2023 r.)

1. Organizatorem jest Poznański Klub Brydżowy (kontakt: brydz.pl)

2. Miejsce rozgrywek: Hotel Delicjusz Trzebaw

3. Turniej uzyskał rangę OTP** i rozgrywany jest w ramach Grand Prix Wielkopolski

4. Wpisowe od zawodnika: 60 zł opłata pełna, 50 zł opłata ulgowa, 20 zł opłata szkolna (do 19 roku życia). Zawodnicy niezarejestrowani w PZBS 70 zł.

5. Do turnieju zawodnicy zostaną rozstawieni, dlatego obowiązuje wcześniejsza rejestracja do turnieju z podaniem WK zawodników.

6. Program zawodów: 4 mini sesje po 10 rozdań

– I sesja 1000-1120; II sesja 1130-1250

– III sesja 1300-1420; IV sesja 1445-1605

– zakończenie turnieju – wręczenie nagród 1635

7. Nagrody finansowe:

Na nagrody przeznaczone jest co najmniej 50% wpisowego z turnieju, jednak nie mnij niż 5000. Gwarantowaną nagrodą dla zwycięskiej pary jest 2000 zł.

Nagrody finansowe przyznawane są dla co najmniej 10 % startujących par, z tym, że nagrody główne zdobywa 7 % (z zaokrągleniem w górę) startujących uczestników, a nagrody specjalne 3 % (z zaokrągleniem w górę) startujących uczestników.

Nagrody specjalne są przyznawane w kategoriach: najlepsza para kobieca, popularna (do 3.0 WK na zawodnika) oraz juniorska U-20, pod warunkiem startowania w danym turnieju min. 3 par w danej kategorii.

Wysokości nagród oblicza się z klucza: pierwsza nagroda – 10, druga nagroda – 7, trzecia nagroda – 5, czwarta nagroda – 4, piąta i następne – po 3. Nagrody specjalne – po 2. Nagrody „piąte” mogą być między sobą nieznacznie różnicowane. Po obliczeniu liczby nagród sumuje się punkty klucza nagród. Sumę pieniężną przeznaczoną na nagrody dzieli przez sumę punktów powyższego klucza. Otrzymaną wartość mnoży się przez poszczególne wartości klucza, by otrzymać wysokości poszczególnych nagród (zaokrąglenie kwoty do decyzji organizatora). Nagrody finansowe w kategoriach specjalnych nie sumują się z kategorią open.

8. Przepisy gry:

– obowiązują przepisy MPB i PZBS (w tym Polityka Systemowa PZBS)

– karta konwencyjna jest zalecana dla ochrony własnych praw

– wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny – Aleksander Krych

9. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na sali gry

10. Osoby (zawodnicy i kibice) znajdujące się na sali gry podczas rozgrywania turnieju wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku.

Zapisy                                  Pary Zapisane 

 

Wkrótce

Stałe

Archiwum

Archiwa