Wyniki na żywo

Szukaj
Close this search box.
books-3322275_1920

Z kajecika sędziego: ALERT

Autor: Paweł Kańduła

Brydż sportowy jest dyscypliną, w której każdy zawodnik przy stoliku ma prawo dostępu do takich samych informacji, jaki mają jego przeciwnicy. Dlatego przed grą powinniśmy poinformować przeciwników, jakim systemem gramy oraz przedstawić im naszą kartę konwencyjną! Tak, karta konwencyjna jest wymagana na każdym turnieju, który jest rozgrywany pod egidą PZBS. Dodatkowo w czasie licytacji powinniśmy alertować odzywki, które mogą być zaskakujące dla przeciwnika. Zasady alertowania zostały ustalone przez Polski Związek Brydża Sportowego i mają zastosowanie tylko na terenie naszego kraju. Na zagranicznych turniejach z pewnością będą nas obowiązywały  inne zasady. Grając nawet u nas w kraju z zawodnikami zagranicznymi lub bardzo słabymi należy alertować wszystkie odzywki, które mogą być dla nich niezrozumiałe mimo, że przepisy PZBS zwalniają nas z tego obowiązku.

Zwróćmy uwagę, że z alertowania są zwolnione jedynie wybrane otwarcia i pierwsze odpowiedzi. Wszystkie kolejne sztuczne odzywki w danej sekwencji musza być alertowane. W niektórych sekwencjach muszą być alertowane także naturalne odzywki, jeżeli mogą być zaskakujące dla przeciwnika chociażby ze względu na zakres punktowy lub układowy.

Grając systemem Wspólny Język lub Strefa nie alertujemy otwarć:

 1. 1♣, 1♦, 1♥, 1♠,
 2. 1 nt (14-18 punktów i skład zrównoważony) -4333, 4432, 5332 (z dowolną piątką), 5422 (z młodszą piątką), 6322 (z młodszą szóstką),
 3. 2♣ – Precision (11-14) 6+♣ lub 5♣ i 4♥/♠,
 4. 2♦ – Wilkosz (6-10) 5-5 z przynajmniej jednym kolorem starszym,
 5. 2♥/♠ – blokujące (6-10) z licytowanym kolorek sześciokartowym,
 6. 2 nt – blokujące (6-10) 5-5 na obu młodych,
 7. 3♣/♦/♥/♠ – blokujące z licytowanym kolorek 6+/7+ (niezależnie od ustaleń co do siły i jakości koloru),
 8. 3 nt – Gambling – z pełnym 7-kartowym kolorem młodszym (niezależnie od ustaleń co do figur w bocznych kolorach).

Nie alertujemy następujących odpowiedzi po otwarciu partnera (tylko w licytacji jednostronnej):

 1. 1♦ po 1♣ – negat (przy czym dopuszczalne są dodatkowe warianty:
  – pół pozytywny na młodym lub obu młodych,
  – silny (13+) bez starszej czwórki),
 2. 2♣ po 1 nt – Stayman (o ile obiecuje starszą czwórkę),
 3. 2♦/2♥ po 1 nt – transfery wskazujące 5+♥/5+ ♠.

Uwaga! Wszystkie te sekwencje alertujemy, jeżeli nastąpiła interwencja przeciwnika,
np. 1karo-1nt-pas-2trefl – licytacja dwustronna – 2♣ jest Staymanem i musi być alertowane.

Po otwarciu przeciwnika na poziomie 1 nie alertujemy:

 1. naturalnych, blokujących wejść z przeskokiem czyli np. 1♥ – 3♦ lub 1♠ – 3♣,
 2. 2 nt – 5-5 (5-4) na obu młodych; układ 5-4 jest dopuszczalny w sytuacji, gdy przeciwnik otworzył w kolor młodszy (1♣/♦), wówczas możemy posiadać tylko 4 karty w kolorze zgłoszonym przez przeciwnika i 5 w drugim kolorze młodszym,
 3. wejścia kolorem przeciwnika po naturalnym otwarciu (1♦ – 2♦, 1♥ – 2♥, 1♠ – 2♠) wskazującego rękę dwukolorową, przynajmniej 5-5 z najstarszym z nielicytowanych kolorów i drugim nieznanym kolorem; w pierwszych dwóch przypadkach są to ♠ i inny, w ostatnim ♥ i inny.
  Uwaga! Jeżeli wejście kolorem przeciwnika wskazuje konkretne dwa kolory, to takie wejście należy alertować.
 4. sekwencji 1♣ – 2♣ gdy oznacza naturalne 5+♣

Nie alertujemy odzywek na poziomie 4 i wyższym.

 

Alertujemy sztuczne otwarcie na poziomie 4 i wyższym.

Alertujemy sztuczne wejścia na poziomie 4 i wyższym po otwarciu przeciwnika.

Alertujemy kontry:

 1. bi – na otwarcie przeciwnika,
 2. kontrę wistową na sztuczną odzywkę, jeśli kontra ta nie zachęca do wistu w kolor kontrowanej odzywki (np. antykontrę lub kontrę sugerującą wist w konkretny kolor inny niż kontrowany),
 3. kontrę która jest transferem.

Grając na zasłonach należy Alertować:

 1. wszystkie kontry,
 2. wszystkie odzywki na poziomie 4 i wyższym, o ile maja niestandardowe znaczenie.

 

Uwaga!

W licytacji dwustronnej alertujemy sekwencje, które w licytacji jednostronnej były z tego zwolnione:

(* alertowana odzywka)

1♣ – X – 1♦*

1♣ – X – 1♥* – transfer na piki

1♣ – X – 1♠* – transfer na kiery

1 nt – X – 2♣* – Staymann

1 nt – X/2♣/2♦ – 2♦*/♥* – transfer

1nt – pas – 2♣ – pas – 2♦*

1nt – pas – 2♣ – pas – 2♦* – pas – 3♣* – pas – 3♦*

2♣ – pas – 2♦* – pas – 2nt*

1nt – pas – 2♦ – transfer na kiery

1nt – pas – 2♦- pas – 2♥* – przyjęcie transferu

1nt – X – 2♥* – transfer na piki

Na koniec jeszcze jedna ważna informacja o tym, jak należy alertować 😊

 1. Jeżeli gramy bez kaset licytacyjnych alertujemy odzywki partnera poprzez pukanie w stół.
 2. Mając kasety licytacyjne i grając bez zasłon wykładamy kartonik „Alert” na stół. Przeciwnicy muszą skinieniem głowy potwierdzić, że widzą alert. Wówczas możemy schować „Alert” do kasety licytacyjnej.
 3. Mając kasety licytacyjne i grając z zasłonami wkładamy kartonik „Alert” do przegródki licytacyjnej przeciwnika, który musi nam go oddać przed przesunięciem tacy na drugą stronę zasłony.

Odzywkę partnera należy alertować niezwłocznie po jej zalicytowaniu. Użycie innej formy alertowania, np. pukanie w stół mimo gry z kasetami licytacyjnymi, nie jest wykroczeniem, o ile przeciwnicy akceptują taką formę alertowania. Jeżeli jednak przeciwnik nie akceptuje lub nie zauważy nieautoryzowanego alertowania (pukania, gdy na stole są  kasety licytacyjne) zostanie uznane, że odzywka nie została zaalertowana. A jak wiemy brak alertu jest wykroczeniem i co za tym idzie podstawą do interwencji sędziego.

Wkrótce

Stałe

Archiwum

Archiwa