Wyniki na żywo

Szukaj
Close this search box.
book-cover-5895092_1920

Z kajecika sędziego: Fałszywy renons

Autor: Paweł Kańduła

Fałszywy renons

Artykuł jest długi i pojawiają się w nim terminy, które mogą być niezrozumiałe. Wiem, ale będą one wyjaśnione i omówione w kolejnych artykułach 😊

Z fałszywym renonsem mamy do czynienia wtedy, kiedy nie dopełnimy obowiązku dołożenia karty do koloru mimo, że taką posiadamy, a także w momencie, gdy sędzia wcześniej wydał jakieś sprostowanie i obowiązują zakazy lub nakazy w rozdaniu. Nakazami i zakazami nie będę się tu teraz zajmował, bo o nich będzie kolejny artykuł. Jeżeli się takowe pojawią na turnieju przy waszym stole, to sędzia powinien przy nim czuwać i pomagać tak długo, aż gra nie wróci do normalnego przebiegu.

W momencie pojawienia się na stole karty nie do koloru mamy możliwość zapytania, czy nie jest to przypadkiem fałszywy renons, ale zapytać mogą tylko:

 1. rozgrywający obrońcę,
 2. dziadek rozgrywającego,
 3. obrońcy rozgrywającego i siebie nawzajem – jednak, gdy pytają siebie nawzajem ponoszą ryzyko przekazania nielegalnej informacji (o tym w innym artykule).

Podejrzenie popełnienia fałszywego renonsu nie uprawnia zawodników do przeglądania wcześniej zagranych lew. Takie polecenie może wydać tylko sędzia.

Fałszywy renons dzielimy na:

 1. nieuprawomocniony,
 2. uprawomocniony.

Uprawomocnienie fałszywego renonsu następuje w momencie:

 1. dołożenia dowolnej karty przez wykraczającego (czyli osobę, która popełniła fałszywy renons) lub jego partnera w kolejnej lewie,
 2. gdy gracz strony wykraczającej deklaruje lub zrzeka się lew słownie (biorę resztę; oddaję wszystkie; biorę 2 z pozostałych…).

Jeżeli nie nastąpiło uprawomocnienie, to karta fałszywego renonsu musi zostać poprawiona na prawidłową. Karta błędnie zagrana przez obrońców zostaje normalną karta przygwożdżoną. Natomiast karta poprawiana przez rozgrywającego wraca do jego ręki lub puli kart dziadka.

Każdy gracz strony niewykraczającej, czyli przeciwnej do pary, z której jeden zawodnik popełnił fałszywy renons, może wycofać zagraną kartę po fałszywym renonsie, ale przed jego uprawomocnieniem. Jeżeli partner gracza popełniającego fałszywy renons zdecyduje się na wymianę karty, staje się ona normalną kartą przygwożdżoną. Do takiej wymiany ma prawo tylko w momencie, gdy gracz strony niewykraczającej dokonał wymiany swojej karty.

Przykład:
Rozgrywający zagrywa kartę z dziadka, pierwszy obrońca nie dokłada do koloru (fałszywy renons), rozgrywający i drugi obrońca dokładają karty do koloru, np. N – 7 pik; E – 2 trefl; S – As pik; W – 5 pik. W kolejnej lewie rozgrywający zagrywa Asa karo i jeżeli żaden obrońca karty nie dołoży, w tym przykładzie gracz W, to mamy cały czas do czynienia z nieuprawomocnionym fałszywym renonsem. W tym momencie mogą (ale nie muszą) zostać wycofane wszystkie karty. Pozostaje tylko 7 pik, natomiast 2 trefl staje się normalną kartą przygwożdżoną. Tylko jeżeli rozgrywający wymieni Asa pik na inną kartę, to drugi obrońca ma także prawo zmienić zagraną przez siebie kartę. Jeżeli gracz W wymieni kartę, to pierwotnie zagrana 5 pik staje się także normalną kartą przygwożdżoną.

Jeżeli obie strony popełniły fałszywy renons w tej samej lewie i tylko jedna zagrała w kolejnej, to oba fałszywe renonsy muszą zostać poprawione, jednak każda wycofana karta obrońców staje się normalną kartą przygwożdżoną.

Fałszywy renons w 12 lewie, nawet uprawomocniony, musi zostać poprawiony, jeśli został zauważony zanim wszystkie cztery ręce schowano do pudełka.

Po uprawomocnieniu fałszywego renonsu (z wyłączeniem tego w 12 lewie) nie wolno już nic poprawiać. Zgłaszamy ten fakt lub podejrzenie popełnienia fałszywego renonsu sędziemu i najprawdopodobniej zostanie przez niego wydana decyzja o dograniu rozdania do końca. Po rozdaniu sędzia sprawdzi, czy fałszywy renons faktycznie został popełniony i wyda odpowiednie sprostowanie do rozdania.

Gdy fałszywy renons się uprawomocnił następuje automatyczne przekazanie lew:

 1. gdy wykraczający wziął lewę, w której popełnił fałszywy renons, czyli przebił atutem, to ta lewa i jedna z lew później zabranych przez parę wykraczającą (jeżeli takie były) zostają przekazane stronie niewykraczającej.
  Przykład :
  Przeciwnik popełnił fałszywy renons i naszego Asa pik przebił atutem, a później jego partner zabrał Asa atu. Po grze obie te lewy zostaną przekazane rozgrywającemu.
 2. gdy wykraczający nie wziął lewy, w której popełnił fałszywy renons, ale zabrał ją jego partner lub para ta wzięła jakąś z późniejszych lew to jedna lewa zostaje przekazana stronie niewykraczającej.

Przykład 1:

Przeciwnik popełnił fałszywy renons i do naszego Króla pik dołożył kiera (nie atut), ale lewę zabrał jego partner Asem Pik. Para ta mogła zabrać jeszcze jakieś lewy w dalszej części gry. Po grze 1 lewa zostanie przekazana stronie niewykraczającej.
Przykład 2:
Przeciwnik popełnił fałszywy renons i do naszego Asa pik dołożył kiera (nie atut). Para ta jednak w dalszej części gry zabrała jakieś lewy. Po grze 1 lewa zostanie przekazana stronie niewykraczającej.

W następujących sytuacjach po uprawomocnieniu fałszywego renons nie następuje automatyczne przekazanie lew:

 1. para wykraczająca nie wzięła lewy z fałszywym renonsem ani żadnej z kolejnych,
 2. był to kolejny fałszywy renons, w tym samym kolorze, popełniony przez tego samego gracza, a pierwszy z nich został uprawomocniony i na jego podstawie zostały automatycznie przekazane lewy,
 3. fałszywy renons został popełniony przez niezagranie karty przygwożdżonej lub karty z dziadka,
 4. fałszywy renons został popełniony w 12 lewie – wówczas zostaje tylko poprawiony,
 5. uwagę na fałszywy renons zwrócono po zakończeniu rundy,
 6. uwagę na fałszywy renons zwrócono po zgłoszeniu przez stronę niewykraczającą zapowiedzi w kolejnym rozdaniu, czyli strona niewykraczająca zalicytowała w kolejnym rozdaniu,
 7. obie strony popełniły fałszywy renons w tym samym rozdaniu i oba zostały uprawomocnione.

W większości przypadków automatyczne przekazanie lew rekompensuje szkody powstałe w wyniku popełnienia fałszywego renonsu, jednak sędzia ma prawo orzec wynik rozjemczy jeżeli:

 1. uzna, że takie przekazanie nie zrekompensowało szkód,
 2. ten sam gracz popełnił więcej niż jeden fałszywy renons w tym samym kolorze i strona niewykraczająca wzięłaby więcej lew, gdyby żaden fałszywy renons nie został popełniony,
 3. obie strony popełniły fałszywe renonsy w tym samym rozdaniu i jedna z par poniosła szkodę z tego powodu.

Automatyczne przekazanie lew lub wynik rozjemczy ma przywrócić sprawiedliwość w rozdaniu. Nie jest to środek służący ukaraniu pary wykraczającej i nie ma to na celu uzyskania dodatkowych lew i punktów przez stronę niewykraczającą.

Wkrótce

Stałe

Archiwum

Archiwa