Wyniki na żywo

Szukaj
Close this search box.
Krzysztof1

Zapraszamy na turniej z cyklu GPW – Memoriał Krzysztofa Krause

Autor: Piotr Cieśliński

Krzysztofa Krause miałem przyjemność po raz pierwszy spotkać podczas jednego z turniejów Ligi NA DOBREj latem 2020r. Były cichym, skromnym, spokojnym człowiekiem, dlatego bliżej poznałem Krzysztofa dopiero kilka miesięcy później, gdy wspólnie działaliśmy w strukturach Związkowych.

Gdy występowałem o przyznanie Krzysztofowi honorowego członkostwa PAB poprosiłem, żeby powiedział coś o sobie, swoje motto. Brzmiało ono:

Brydż jest dla ludzi, a nie ludzie dla brydża”,  chociaż (poznańskie) „porzundek to musi być

Krzysztof miał ogromną cierpliwość do spraw, które przez większość osób są nielubiane, dlatego odkładane, pomijane pewnie przez to, że kosztują wiele czasu, a są mało efektowne. Jego skrupulatność i wnikliwość przy tworzeniu regulaminów czasami wzbudzała lekkie poirytowanie – znów coś dopisać, jeszcze raz coś poprawić, Krzysztof znów znalazł nieprawdopodobną sytuację – komplikację w tabeli końcowej, na którą trzeba znaleźć rozwiązanie… Najczęściej organizatorzy brydżowych przedsięwzięć (turniejów, imprez)  koncertują się na innych aspektach i te z pozoru drobnostki są pomijane. Dzięki takim osobom jak Krzysztof, ta pozornie strata czasu przy przygotowaniach, owocuje ogromnymi zyskami później. Krzysztof był osobą, która swoimi działaniami zapobiegawczymi zaoszczędziła niejednokrotnie wiele czasu organizatorom turniejów i zapobiegła wielu problemom. Te działania, poświęcanie wielu godzin wprowadzały jego poznański „porzundek” Był cichym, skromnym człowiekiem, a jednocześnie filarem organizacji stojącym w jej cieniu.

Ostatni raz rozmawiałem z Krzysztofem na początku lipca 2021. Rozmawialiśmy długo komentując ówczesną sytuację w środowisku brydżowym. Nie przypuszczałem, że będzie to nasza ostatnia rozmowa. Skrupulatności, systematyczności Krzysztofa bardzo dziś brakuje.

Wszystkich, którzy chcieliby uczcić Jego pamięć zapraszam na turniej 15 października do hotelu IOR.

Informacje i zapisy tutaj

Krzysztof Krause:

 • Zawodnik PZBS nieprzerwanie od 1979, działacz od 1982 do 2021 roku.
 • Zaangażowany w działalność Poznańskiej Asocjacji Brydżowej od początku jej istnienia (2002)
 • Członek Zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej w latach 2004 – 2021
 • Wiceprezes Zarządu Poznańskiej Asocjacji Brydżowej w latach 2012 – 2020
 • Członek Zarządu WZBS (Wydział Gier i Dyscypliny, Wydział Gier, Sąd Koleżeński) w latach 2004 – 2020
 • W latach 2008 – 2021 członek Komisji Statutowej, Regulaminów i JKS oraz Wydziału Gier w PZBS
 • Organizacja rozgrywek drużynowych poniżej szczebla centralnego
 • Formułowanie i konsultowanie regulacji organizacyjnych oraz współudział w rozstrzyganiu sytuacji spornych
 • Kwestie dyscyplinarne
 • Redagowanie „Biuletynów WZBS” od 2006 roku
 • Administrowanie bazą zawodników i drużyn CEZAR
 • Administrowanie stroną internetową PAB

Wkrótce

Stałe

Archiwum

Archiwa